SMS Gönderimi

Sms gönderimi; HTTP POST methodu kullanılarak gönderim yapılabilir. Parametre açıklamaları ve gönderim şekli aşağıda açıklanmıştır

Servis URL Adresi

				
					http://websms.telsam.com.tr/xmlapi/sendsms
				
			

API Kodları

				
					<?php
$postUrl = 'http://websms.telsam.com.tr/xmlapi/sendsms';
$username = 'demo';  //Panel girişi yaptığınız Kullanıcı Adınız
$password = 'demo';  //Panel girişi yaptığınız Şifreniz
$originator = 'BASLIK'; //Buraya Başlık gireceksiniz
$text = 'Test Mesaj';

$receivers = array('5320000000', '5420000000');

foreach ( $receivers AS $receiver ){ 
  $receiversStr .= '<receiver>' . $receiver . '</receiver>';
}

$xmlStr = '
<?xml version="1.0"?>
<SMS>
 <authentication> 
  <username>' . $username . '</username> 
  <password>' . $password . '</password> 
 </authentication> 
 <message>
  <originator>' . $originator . '</originator> 
  <text>' . $text . '</text> 
  <unicode></unicode> 
 </message>
 <receivers>' . $receiversStr . '</receivers> 
</SMS>';

$ch = curl_init();
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $postUrl); 
curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, 1); 
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $xmlStr);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);

$response = curl_exec($ch);

echo $response;
php?>
				
			

Tanımlar

username: Kullanıcı adı
password: Şifre
originator: SMS Başlığı
text: SMS mesajı. Maksimum limit 1080 karakter olabilir.
unicode: Mesajın karakter kodlamasıdır. Değer olarak 1 verilirse Unicode olarak gönderilecektir ve mesaj boyu hesaplaması 70 karakterden olacaktır. Türkçe karakterli mesaj gönderimi için değer 8 olmalıdır ve bu durumda mesaj boyu 155 karakterden hesaplanmaktadır. Aksi halde boş bırakılmalıdır. Boş bırakıldığında standart mesaj olarak 160 karakterden hesaplanır.
international: Uluslar arası sms gönderimi için bu değer 1 olmalıdır. Aksi halde boş bırakılmalıdır.
canceltext: Mesajın sonuna iptal bilgisi eklemek için bu değer 1 olmalıdır. Aksi halde boş bırakılmalıdır.
receivers: Alıcı GMS numaralarının tutulduğu parametre
receiver: Alıcı GMS numarası. GSM numarası 0 ile başlamamalıdır.
receiver->id: Eğer kendi receiver id değerinizi kullanırsanız, receiver id parametresini kullanabilirsiniz. Kullanmaz iseniz sistem kendi id leri ile döndürür.

Örnek Kod

POST http://websms.telsam.com.tr/xmlapi/sendsms

Host: websms.telsam.com.tr

Content-Type: application/xml

Accept: */*

				
					<?xml version="1.0"?>
<INFO>
 <authentication> 
  <username>username</username> 
  <password>password</password> 
 </authentication> 
 <contacts>
   <group_name>GRUP 1</group_name>
   <contact>
    <fullname>Ali Veli</fullname>
    <gsmno>5320000000</gsmno>
    <pstnno>3120000000</pstnno>
    <email>test1@test.com</email>
    <blood>Özel bilgi 1</blood>
   </contact>
   <contact>
    <fullname>Mustafa Veli</fullname>
    <gsmno>5330000000</gsmno>
    <pstnno>2120000000</pstnno>
    <email>test2@test.com</email>
    <blood>Özel bilgi 2</blood>
   </contact>
 </contacts>
</INFO>
				
			

Başarılı Yanıt

API yanıtı XML formatında döner. Aşağıdaki gibi başarılı bir prosedür döndürülen XML yanıttır.

				
					<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<result>
 <status>OK</status>
</result>
				
			

Hatalar

API yanıtı XML formatında döner. Aşağıdaki gibi hatalı bir prosedür döndürülen XML yanıttır.

				
					<result>
 <status>ERROR</status>
 <error_code>AUTH_FAILED</error_code>
 <error_description>Invalid username or password</error_description>
</result>
				
			

Tanımlar

GENERAL_ERROR: Bilinmeyen API komutu. Mevcut komutlar: sendsms, delivery_report, userinfo.
XML_ERROR: XML Post parametresi boş veya geçersiz.
AUTH_FAILED: Hatalı kullanıcı adı veya şifre.
USER_DENIED: Erişim engellendi.
BANNED_ORIGINATOR: Başlık kullanılamaz.
ORIGINATOR_INVALID: Başlık sistemde bulunamadı.
ORIGINATOR_UNCONFIRMED: Başlık onay bekliyor.
NO_RECEIVERS: Hiç alıcı numara bulunamadı.
NO_VALID_RECEIVERS: Hiç geçerli alıcı numara bulunamadı.
NO_TEXT: Sms mesajı boş.
BADWORDS_INTEXT: Sms mesajı içeriğinde uygunsuz kelimeler tespit edildi.
NOT_ENOUGH_CREDITS: Kredi yetersiz.

Çoklu SMS Gönderimi

Çoklu Sms gönderimi; Tek seferde birden fazla Sms mesajı gönderimini bu parametre ile yapabilirsiniz. HTTP POST methodu kullanılarak gönderim yapılabilir. Parametre açıklamaları ve gönderim şekli aşağıda açıklanmıştır.

Servis URL Adresi

				
					http://websms.telsam.com.tr/xmlapi/sendmultisms
				
			

API Kodları

				
					<?php
$postUrl = 'http://websms.telsam.com.tr/xmlapi/sendsms';
$username = 'demo';  //Panel girişi yaptığınız Kullanıcı Adınız
$password = 'demo';  //Panel girişi yaptığınız Şifreniz
$originator = 'BASLIK'; //Buraya Başlık gireceksiniz
$text = 'Test Mesaj';

$receivers = array('5320000000', '5420000000');

foreach ( $receivers AS $receiver ){ 
  $receiversStr .= '<receiver>' . $receiver . '</receiver>';
}

$xmlStr = '
<?xml version="1.0"?>
<SMS>
 <authentication> 
  <username>' . $username . '</username> 
  <password>' . $password . '</password> 
 </authentication> 
 <message>
  <originator>' . $originator . '</originator> 
  <text>' . $text . '</text> 
  <unicode></unicode> 
 </message>
 <receivers>' . $receiversStr . '</receivers> 
</SMS>';

$ch = curl_init();
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $postUrl); 
curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, 1); 
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $xmlStr);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);

$response = curl_exec($ch);

echo $response;
php?>
				
			

Tanımlar

username: Kullanıcı adı

password: Şifre

group_message: Eğer sonuç olarak tek id numarası dönmesini istiyorsanız bu değeri 1 yapın.

originator: SMS Başlığı

text: SMS mesajı. Maksimum limit 1080 karakter olabilir.

unicode: Mesajın karakter kodlamasıdır. Değer olarak 1 verilirse Unicode olarak gönderilecektir ve mesaj boyu hesaplaması 70 karakterden olacaktır. Türkçe karakterli mesaj gönderimi için değer 8 olmalıdır ve bu durumda mesaj boyu 155 karakterden hesaplanmaktadır. Aksi halde boş bırakılmalıdır. Boş bırakıldığında standart mesaj olarak 160 karakterden hesaplanır.

international: Uluslar arası sms gönderimi için bu değer 1 olmalıdır. Aksi halde boş bırakılmalıdır.

receivers: Alıcı GMS numaralarının tutulduğu parametre

receiver: Alıcı GMS numarası. GSM numarası 0 ile başlamamalıdır.

receiver->id: Eğer kendi receiver id değerinizi kullanırsanız, receiver id parametresini kullanabilirsiniz. Kullanmaz iseniz sistem kendi id leri ile döndürür.

Örnek Kod

POST http://websms.telsam.com.tr/xmlapi/sendmultisms

Host: websms.telsam.com.tr

Content-Type: application/xml

Accept: */*

				
					<?xml version="1.0"?>
<INFO>
 <authentication> 
  <username>username</username> 
  <password>password</password> 
 </authentication> 
 <contacts>
   <group_name>GRUP 1</group_name>
   <contact>
    <fullname>Ali Veli</fullname>
    <gsmno>5320000000</gsmno>
    <pstnno>3120000000</pstnno>
    <email>test1@test.com</email>
    <blood>Özel bilgi 1</blood>
   </contact>
   <contact>
    <fullname>Mustafa Veli</fullname>
    <gsmno>5330000000</gsmno>
    <pstnno>2120000000</pstnno>
    <email>test2@test.com</email>
    <blood>Özel bilgi 2</blood>
   </contact>
 </contacts>
</INFO>
				
			

Başarılı Yanıt

API yanıtı XML formatında döner. Aşağıdaki gibi başarılı bir prosedür döndürülen XML yanıttır.

				
					<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<result>
 <status>OK</status>
</result>
				
			

Eğer gönderim yaparken, [group_message] parametresini 1 olarak gönderdiyseniz, tek id [message_id] parametresi içerisinde döner.

				
					<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<result>
 <status>OK</status>
</result>
				
			

Hatalar

API yanıtı XML formatında döner. Aşağıdaki gibi hatalı bir prosedür döndürülen XML yanıttır.

				
					<result>
 <status>ERROR</status>
 <error_code>AUTH_FAILED</error_code>
 <error_description>Invalid username or password</error_description>
</result>
				
			

Tanımlar

GENERAL_ERROR: Bilinmeyen API komutu. Mevcut komutlar: sendsms, delivery_report, userinfo.

XML_ERROR: XML Post parametresi boş veya geçersiz.

AUTH_FAILED: Hatalı kullanıcı adı veya şifre.

USER_DENIED: Erişim engellendi.

BANNED_ORIGINATOR: Başlık kullanılamaz.

ORIGINATOR_INVALID: Başlık sistemde bulunamadı.

ORIGINATOR_UNCONFIRMED: Başlık onay bekliyor.

NO_RECEIVERS: Hiç alıcı numara bulunamadı.

NO_VALID_RECEIVERS: Hiç geçerli alıcı numara bulunamadı.

NO_TEXT: Sms mesajı boş.

BADWORDS_INTEXT: Sms mesajı içeriğinde uygunsuz kelimeler tespit edildi.

NOT_ENOUGH_CREDITS: Kredi yetersiz.

Gruba SMS Gönderimi

Gruba Sms gönderimi; HTTP POST methodu kullanılarak gönderim yapılabilir. Parametre açıklamaları ve gönderim şekli aşağıda açıklanmıştır.

Servis URL Adresi

				
					http://websms.telsam.com.tr/xmlapi/sendgroupsms
				
			

API Kodları

				
					<?php
$postUrl = 'http://websms.telsam.com.tr/xmlapi/sendsms';
$username = 'demo';  //Panel girişi yaptığınız Kullanıcı Adınız
$password = 'demo';  //Panel girişi yaptığınız Şifreniz
$originator = 'BASLIK'; //Buraya Başlık gireceksiniz
$text = 'Test Mesaj';

$receivers = array('5320000000', '5420000000');

foreach ( $receivers AS $receiver ){ 
  $receiversStr .= '<receiver>' . $receiver . '</receiver>';
}

$xmlStr = '
<?xml version="1.0"?>
<SMS>
 <authentication> 
  <username>' . $username . '</username> 
  <password>' . $password . '</password> 
 </authentication> 
 <message>
  <originator>' . $originator . '</originator> 
  <text>' . $text . '</text> 
  <unicode></unicode> 
 </message>
 <receivers>' . $receiversStr . '</receivers> 
</SMS>';

$ch = curl_init();
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $postUrl); 
curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, 1); 
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $xmlStr);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);

$response = curl_exec($ch);

echo $response;
php?>
				
			

Tanımlar

username: Kullanıcı adı

password: Şifre

groupname: Gönderimin yapılacağı Grubun İsmi

originator: SMS Başlığı

text: SMS mesajı. Maksimum limit 1080 karakter olabilir.

unicode: Unicode (örn:Türkçe karakter) mesaj gönderimi için değer 1 olmalıdır. Aksi halde boş bırakılmalıdır.

international: Uluslar arası sms gönderimi için bu değer 1 olmalıdır. Aksi halde boş bırakılmalıdır.

canceltext: Mesajın sonuna iptal bilgisi eklemek için bu değer 1 olmalıdır. Aksi halde boş bırakılmalıdır.

Örnek Kod

POST http://websms.telsam.com.tr/xmlapi/sendgroupsms

Host: websms.telsam.com.tr

Content-Type: application/xml

Accept: */*

				
					<?xml version="1.0"?>
<INFO>
 <authentication> 
  <username>username</username> 
  <password>password</password> 
 </authentication> 
 <contacts>
   <group_name>GRUP 1</group_name>
   <contact>
    <fullname>Ali Veli</fullname>
    <gsmno>5320000000</gsmno>
    <pstnno>3120000000</pstnno>
    <email>test1@test.com</email>
    <blood>Özel bilgi 1</blood>
   </contact>
   <contact>
    <fullname>Mustafa Veli</fullname>
    <gsmno>5330000000</gsmno>
    <pstnno>2120000000</pstnno>
    <email>test2@test.com</email>
    <blood>Özel bilgi 2</blood>
   </contact>
 </contacts>
</INFO>
				
			

Başarılı Yanıt

API yanıtı XML formatında döner. Aşağıdaki gibi başarılı bir prosedür döndürülen XML yanıttır.

				
					<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<result>
 <status>OK</status>
</result>
				
			

Hatalar

API yanıtı XML formatında döner. Aşağıdaki gibi hatalı bir prosedür döndürülen XML yanıttır.

				
					<result>
 <status>ERROR</status>
 <error_code>AUTH_FAILED</error_code>
 <error_description>Invalid username or password</error_description>
</result>
				
			

Tanımlar

GENERAL_ERROR: Bilinmeyen API komutu. Mevcut komutlar: sendsms, delivery_report, userinfo.

XML_ERROR: XML Post parametresi boş veya geçersiz.

AUTH_FAILED: Hatalı kullanıcı adı veya şifre.

USER_DENIED: Erişim engellendi.

BANNED_ORIGINATOR: Başlık kullanılamaz.

ORIGINATOR_INVALID: Başlık sistemde bulunamadı.

ORIGINATOR_UNCONFIRMED: Başlık onay bekliyor.

NO_GROUP: Bu isimde bir grup mevcut değil.

NO_RECEIVERS: Gruba kayıtlı Hiç alıcı numara bulunamadı.

NO_VALID_RECEIVERS: Gruba kayıtlı Hiç geçerli alıcı numara bulunamadı.

NO_TEXT: Sms mesajı boş.

BADWORDS_INTEXT: Sms mesajı içeriğinde uygunsuz kelimeler tespit edildi.

NOT_ENOUGH_CREDITS: Kredi yetersiz.

İletim Raporları

İletim Raporları; HTTP POST methodu kullanılarak istek yapılabilir. Parametre açıklamaları ve gönderim şekli aşağıda açıklanmıştır.

Servis URL Adresi

				
					http://websms.telsam.com.tr/xmlapi/delivery_report
				
			

API Kodları

				
					<?php
$postUrl = 'http://websms.telsam.com.tr/xmlapi/sendsms';
$username = 'demo';  //Panel girişi yaptığınız Kullanıcı Adınız
$password = 'demo';  //Panel girişi yaptığınız Şifreniz
$originator = 'BASLIK'; //Buraya Başlık gireceksiniz
$text = 'Test Mesaj';

$receivers = array('5320000000', '5420000000');

foreach ( $receivers AS $receiver ){ 
  $receiversStr .= '<receiver>' . $receiver . '</receiver>';
}

$xmlStr = '
<?xml version="1.0"?>
<SMS>
 <authentication> 
  <username>' . $username . '</username> 
  <password>' . $password . '</password> 
 </authentication> 
 <message>
  <originator>' . $originator . '</originator> 
  <text>' . $text . '</text> 
  <unicode></unicode> 
 </message>
 <receivers>' . $receiversStr . '</receivers> 
</SMS>';

$ch = curl_init();
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $postUrl); 
curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, 1); 
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $xmlStr);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);

$response = curl_exec($ch);

echo $response;
php?>
				
			

Tanımlar

username: Kullanıcı adı

password: Şifre

message_id: Raporunu almak istediğiniz mesajın id değeri. Bu değer sms gönderildiğinde sunucu tarafından size dönen değerdir.

receivers -> id: Durumunu öğrenmek istediğiniz alıcının id değeri.

Örnek Kod

POST http://websms.telsam.com.tr/xmlapi/delivery_report

Host: websms.telsam.com.tr

Content-Type: application/xml

Accept: */*

				
					<?xml version="1.0"?>
<INFO>
 <authentication> 
  <username>username</username> 
  <password>password</password> 
 </authentication> 
 <contacts>
   <group_name>GRUP 1</group_name>
   <contact>
    <fullname>Ali Veli</fullname>
    <gsmno>5320000000</gsmno>
    <pstnno>3120000000</pstnno>
    <email>test1@test.com</email>
    <blood>Özel bilgi 1</blood>
   </contact>
   <contact>
    <fullname>Mustafa Veli</fullname>
    <gsmno>5330000000</gsmno>
    <pstnno>2120000000</pstnno>
    <email>test2@test.com</email>
    <blood>Özel bilgi 2</blood>
   </contact>
 </contacts>
</INFO>
				
			

Başarılı Yanıt

API yanıtı XML formatında döner. Aşağıdaki gibi başarılı bir prosedür döndürülen XML yanıttır.

				
					<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<result>
 <status>OK</status>
</result>
				
			

receiver -> status: receiver status dönüş değerleri aşağıda açıklanmıştır.

PENDING: Mesaj alıcı numaraya gönderildi, fakat Alıcı numaranın operatöründen durum bilgisi bekleniyor.

DELIVERED: Mesaj alıcı numaraya başarılı olarak iletildi.

NOT_DELIVERED: Mesaj alıcı numaraya iletilemedi.

INVALID_DESTINATION_ADDRESS: Alıcı numara geçersiz veya hatalı.

Hatalar

API yanıtı XML formatında döner. Aşağıdaki gibi hatalı bir prosedür döndürülen XML yanıttır.

				
					<result>
 <status>ERROR</status>
 <error_code>AUTH_FAILED</error_code>
 <error_description>Invalid username or password</error_description>
</result>
				
			

Tanımlar

GENERAL_ERROR: Bilinmeyen API komutu. Mevcut komutlar: sendsms, delivery_report, userinfo.

XML_ERROR: XML Post parametresi boş veya geçersiz.

AUTH_FAILED: Hatalı kullanıcı adı veya şifre.

USER_DENIED: Erişim engellendi.

NO_MESSAGEID: Geçersiz mesaj id değeri. Not found in system.

NO_RECEIVERIDS: Hiç alıcı id si bulunamadı.

Çoklu SMS Raporları

Çoklu SMS Raporları; Çoklu Sms gönderimlerinin raporlarını bu api modülü ile alabilirsiniz. HTTP POST methodu kullanılarak istek yapılabilir. Parametre açıklamaları ve gönderim şekli aşağıda açıklanmıştır.

Servis URL Adresi

				
					http://websms.telsam.com.tr/xmlapi/delivery_report_for_multisms
				
			

API Kodları

				
					<?php
$postUrl = 'http://websms.telsam.com.tr/xmlapi/sendsms';
$username = 'demo';  //Panel girişi yaptığınız Kullanıcı Adınız
$password = 'demo';  //Panel girişi yaptığınız Şifreniz
$originator = 'BASLIK'; //Buraya Başlık gireceksiniz
$text = 'Test Mesaj';

$receivers = array('5320000000', '5420000000');

foreach ( $receivers AS $receiver ){ 
  $receiversStr .= '<receiver>' . $receiver . '</receiver>';
}

$xmlStr = '
<?xml version="1.0"?>
<SMS>
 <authentication> 
  <username>' . $username . '</username> 
  <password>' . $password . '</password> 
 </authentication> 
 <message>
  <originator>' . $originator . '</originator> 
  <text>' . $text . '</text> 
  <unicode></unicode> 
 </message>
 <receivers>' . $receiversStr . '</receivers> 
</SMS>';

$ch = curl_init();
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $postUrl); 
curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, 1); 
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $xmlStr);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);

$response = curl_exec($ch);

echo $response;
php?>
				
			

Tanımlar

username: Kullanıcı adı

password: Şifre

group_message: Eğer gönderiminizi grup mesaj olarak yapıp tek id aldıysanız, bu değeri 1 yapın.

message_id: Raporunu almak istediğiniz mesajın id değeri. Bu değer sms gönderildiğinde sunucu tarafından size

Örnek Kod

POST http://websms.telsam.com.tr/xmlapi/delivery_report_for_multisms

Host: websms.telsam.com.tr

Content-Type: application/xml

Accept: */*

				
					<?xml version="1.0"?>
<INFO>
 <authentication> 
  <username>username</username> 
  <password>password</password> 
 </authentication> 
 <contacts>
   <group_name>GRUP 1</group_name>
   <contact>
    <fullname>Ali Veli</fullname>
    <gsmno>5320000000</gsmno>
    <pstnno>3120000000</pstnno>
    <email>test1@test.com</email>
    <blood>Özel bilgi 1</blood>
   </contact>
   <contact>
    <fullname>Mustafa Veli</fullname>
    <gsmno>5330000000</gsmno>
    <pstnno>2120000000</pstnno>
    <email>test2@test.com</email>
    <blood>Özel bilgi 2</blood>
   </contact>
 </contacts>
</INFO>
				
			

Başarılı Yanıt

API yanıtı XML formatında döner. Aşağıdaki gibi başarılı bir prosedür döndürülen XML yanıttır.

				
					<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<result>
 <status>OK</status>
</result>
				
			

receiver -> status: receiver status dönüş değerleri aşağıda açıklanmıştır.

PENDING: Mesaj alıcı numaraya gönderildi, fakat Alıcı numaranın operatöründen durum bilgisi bekleniyor.

DELIVERED: Mesaj alıcı numaraya başarılı olarak iletildi.

NOT_DELIVERED: Mesaj alıcı numaraya iletilemedi.

INVALID_DESTINATION_ADDRESS: Alıcı numara geçersiz veya hatalı.

Hatalar

API yanıtı XML formatında döner. Aşağıdaki gibi hatalı bir prosedür döndürülen XML yanıttır.

				
					<result>
 <status>ERROR</status>
 <error_code>AUTH_FAILED</error_code>
 <error_description>Invalid username or password</error_description>
</result>
				
			

Tanımlar

GENERAL_ERROR: Bilinmeyen API komutu. Mevcut komutlar: sendsms, delivery_report, userinfo.

XML_ERROR: XML Post parametresi boş veya geçersiz.

AUTH_FAILED: Hatalı kullanıcı adı veya şifre.

USER_DENIED: Erişim engellendi.

NO_MESSAGEID: Geçersiz mesaj id değeri. Not found in system.

NO_RECEIVERIDS: Hiç alıcı id si bulunamadı.

Kullanıcı Bilgisi

Kullanıcı bilgisi; HTTP POST methodu kullanılarak istek yapılabilir. Parametre açıklamaları ve gönderim şekli aşağıda açıklanmıştır.

Servis URL Adresi

				
					http://websms.telsam.com.tr/xmlapi/userinfo
				
			

API Kodları

				
					<?php
$postUrl = 'http://websms.telsam.com.tr/xmlapi/sendsms';
$username = 'demo';  //Panel girişi yaptığınız Kullanıcı Adınız
$password = 'demo';  //Panel girişi yaptığınız Şifreniz
$originator = 'BASLIK'; //Buraya Başlık gireceksiniz
$text = 'Test Mesaj';

$receivers = array('5320000000', '5420000000');

foreach ( $receivers AS $receiver ){ 
  $receiversStr .= '<receiver>' . $receiver . '</receiver>';
}

$xmlStr = '
<?xml version="1.0"?>
<SMS>
 <authentication> 
  <username>' . $username . '</username> 
  <password>' . $password . '</password> 
 </authentication> 
 <message>
  <originator>' . $originator . '</originator> 
  <text>' . $text . '</text> 
  <unicode></unicode> 
 </message>
 <receivers>' . $receiversStr . '</receivers> 
</SMS>';

$ch = curl_init();
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $postUrl); 
curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, 1); 
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $xmlStr);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);

$response = curl_exec($ch);

echo $response;
php?>
				
			

Tanımlar

username: Kullanıcı adı

password: Şifre

Örnek Kod

POST http://websms.telsam.com.tr/xmlapi/user_info

Host: websms.telsam.com.tr

Content-Type: application/xml

Accept: */*

				
					<?xml version="1.0"?>
<INFO>
 <authentication> 
  <username>username</username> 
  <password>password</password> 
 </authentication> 
 <contacts>
   <group_name>GRUP 1</group_name>
   <contact>
    <fullname>Ali Veli</fullname>
    <gsmno>5320000000</gsmno>
    <pstnno>3120000000</pstnno>
    <email>test1@test.com</email>
    <blood>Özel bilgi 1</blood>
   </contact>
   <contact>
    <fullname>Mustafa Veli</fullname>
    <gsmno>5330000000</gsmno>
    <pstnno>2120000000</pstnno>
    <email>test2@test.com</email>
    <blood>Özel bilgi 2</blood>
   </contact>
 </contacts>
</INFO>
				
			

Başarılı Yanıt

API yanıtı XML formatında döner. Aşağıdaki gibi başarılı bir prosedür döndürülen XML yanıttır.

				
					<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<result>
 <status>OK</status>
</result>
				
			

Hatalar

API yanıtı XML formatında döner. Aşağıdaki gibi hatalı bir prosedür döndürülen XML yanıttır.

				
					<result>
 <status>ERROR</status>
 <error_code>AUTH_FAILED</error_code>
 <error_description>Invalid username or password</error_description>
</result>
				
			

Tanımlar

GENERAL_ERROR: Bilinmeyen API komutu. Mevcut komutlar: sendsms, delivery_report, userinfo.

XML_ERROR: XML Post parametresi boş veya geçersiz.

AUTH_FAILED: Hatalı kullanıcı adı veya şifre.

USER_DENIED: Erişim engellendi.

Başlık Ekleme

Başlık Talebinde Bulunma; HTTP POST methodu kullanılarak işlem yapılabilir. Parametre açıklamaları ve gönderim şekli aşağıda açıklanmıştır.

Servis URL Adresi

				
					http://websms.telsam.com.tr/xmlapi/addoriginator
				
			

API Kodları

				
					<?php
$postUrl = 'http://websms.telsam.com.tr/xmlapi/sendsms';
$username = 'demo';  //Panel girişi yaptığınız Kullanıcı Adınız
$password = 'demo';  //Panel girişi yaptığınız Şifreniz
$originator = 'BASLIK'; //Buraya Başlık gireceksiniz
$text = 'Test Mesaj';

$receivers = array('5320000000', '5420000000');

foreach ( $receivers AS $receiver ){ 
  $receiversStr .= '<receiver>' . $receiver . '</receiver>';
}

$xmlStr = '
<?xml version="1.0"?>
<SMS>
 <authentication> 
  <username>' . $username . '</username> 
  <password>' . $password . '</password> 
 </authentication> 
 <message>
  <originator>' . $originator . '</originator> 
  <text>' . $text . '</text> 
  <unicode></unicode> 
 </message>
 <receivers>' . $receiversStr . '</receivers> 
</SMS>';

$ch = curl_init();
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $postUrl); 
curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, 1); 
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $xmlStr);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);

$response = curl_exec($ch);

echo $response;
php?>
				
			

Tanımlar

username: Kullanıcı adı

password: Şifre

originator: Eklemek istediğiniz SMS Başlığı

Örnek Kod

POST http://websms.telsam.com.tr/xmlapi/addoriginator

Host: websms.telsam.com.tr

Content-Type: application/xml

Accept: */*

				
					<?xml version="1.0"?>
<INFO>
 <authentication> 
  <username>username</username> 
  <password>password</password> 
 </authentication> 
 <contacts>
   <group_name>GRUP 1</group_name>
   <contact>
    <fullname>Ali Veli</fullname>
    <gsmno>5320000000</gsmno>
    <pstnno>3120000000</pstnno>
    <email>test1@test.com</email>
    <blood>Özel bilgi 1</blood>
   </contact>
   <contact>
    <fullname>Mustafa Veli</fullname>
    <gsmno>5330000000</gsmno>
    <pstnno>2120000000</pstnno>
    <email>test2@test.com</email>
    <blood>Özel bilgi 2</blood>
   </contact>
 </contacts>
</INFO>
				
			

Başarılı Yanıt

API yanıtı XML formatında döner. Aşağıdaki gibi başarılı bir prosedür döndürülen XML yanıttır.

				
					<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<result>
 <status>OK</status>
</result>
				
			

Hatalar

API yanıtı XML formatında döner. Aşağıdaki gibi hatalı bir prosedür döndürülen XML yanıttır.

				
					<result>
 <status>ERROR</status>
 <error_code>AUTH_FAILED</error_code>
 <error_description>Invalid username or password</error_description>
</result>
				
			

Tanımlar

GENERAL_ERROR: Bilinmeyen API komutu. Mevcut komutlar: sendsms, delivery_report, userinfo, addoriginator.

XML_ERROR: XML Post parametresi boş veya geçersiz.

AUTH_FAILED: Hatalı kullanıcı adı veya şifre.

USER_DENIED: Erişim engellendi.

EMPTY_ORIGINATOR: originator parametresi boş.

BANNED_ORIGINATOR: Başlık kullanılamaz.

WAITING_ORIGINATOR: Başlık zaten onay bekliyor.

ORIGINATOR_USED: Başlık zaten kullanımda.

Rehberde Grup Oluşturma

Rehberde Grup Oluşturma; HTTP POST methodu kullanılarak işlem yapılabilir. Parametre açıklamaları ve gönderim şekli aşağıda açıklanmıştır.

Servis URL Adresi

				
					http://websms.telsam.com.tr/xmlapi/addgroup
				
			

API Kodları

				
					<?php
$postUrl = 'http://websms.telsam.com.tr/xmlapi/sendsms';
$username = 'demo';  //Panel girişi yaptığınız Kullanıcı Adınız
$password = 'demo';  //Panel girişi yaptığınız Şifreniz
$originator = 'BASLIK'; //Buraya Başlık gireceksiniz
$text = 'Test Mesaj';

$receivers = array('5320000000', '5420000000');

foreach ( $receivers AS $receiver ){ 
  $receiversStr .= '<receiver>' . $receiver . '</receiver>';
}

$xmlStr = '
<?xml version="1.0"?>
<SMS>
 <authentication> 
  <username>' . $username . '</username> 
  <password>' . $password . '</password> 
 </authentication> 
 <message>
  <originator>' . $originator . '</originator> 
  <text>' . $text . '</text> 
  <unicode></unicode> 
 </message>
 <receivers>' . $receiversStr . '</receivers> 
</SMS>';

$ch = curl_init();
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $postUrl); 
curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, 1); 
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $xmlStr);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);

$response = curl_exec($ch);

echo $response;
php?>
				
			

Tanımlar

username: Kullanıcı adı

password: Şifre

group_name: Eklemek istediğiniz Grubun İsmi

Örnek Kod

POST http://websms.telsam.com.tr/xmlapi/addgroup

Host: websms.telsam.com.tr

Content-Type: application/xml

Accept: */*

				
					<?xml version="1.0"?>
<INFO>
 <authentication> 
  <username>username</username> 
  <password>password</password> 
 </authentication> 
 <contacts>
   <group_name>GRUP 1</group_name>
   <contact>
    <fullname>Ali Veli</fullname>
    <gsmno>5320000000</gsmno>
    <pstnno>3120000000</pstnno>
    <email>test1@test.com</email>
    <blood>Özel bilgi 1</blood>
   </contact>
   <contact>
    <fullname>Mustafa Veli</fullname>
    <gsmno>5330000000</gsmno>
    <pstnno>2120000000</pstnno>
    <email>test2@test.com</email>
    <blood>Özel bilgi 2</blood>
   </contact>
 </contacts>
</INFO>
				
			

Başarılı Yanıt

API yanıtı XML formatında döner. Aşağıdaki gibi başarılı bir prosedür döndürülen XML yanıttır.

				
					<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<result>
 <status>OK</status>
</result>
				
			

Hatalar

API yanıtı XML formatında döner. Aşağıdaki gibi hatalı bir prosedür döndürülen XML yanıttır.

				
					<result>
 <status>ERROR</status>
 <error_code>AUTH_FAILED</error_code>
 <error_description>Invalid username or password</error_description>
</result>
				
			

Tanımlar

GENERAL_ERROR: Bilinmeyen API komutu. Mevcut komutlar: sendsms, delivery_report, userinfo, addoriginator.

XML_ERROR: XML Post parametresi boş veya geçersiz.

AUTH_FAILED: Hatalı kullanıcı adı veya şifre.

USER_DENIED: Erişim engellendi.

EMPTY_GROUPNAME: group_name parametresi boş veya geçersiz.

GROUPNAME_USED: Bu isimde grup zaten mevcut.

Rehberde Gruba Yeni Kişiler Ekleme

Rehberde Gruba Kişiler Ekleme; HTTP POST methodu kullanılarak işlem yapılabilir. Parametre açıklamaları ve gönderim şekli aşağıda açıklanmıştır.

Servis URL Adresi

				
					http://websms.telsam.com.tr/xmlapi/addcontacts
				
			

API Kodları

				
					<?php
$postUrl = 'http://websms.telsam.com.tr/xmlapi/sendsms';
$username = 'demo';  //Panel girişi yaptığınız Kullanıcı Adınız
$password = 'demo';  //Panel girişi yaptığınız Şifreniz
$originator = 'BASLIK'; //Buraya Başlık gireceksiniz
$text = 'Test Mesaj';

$receivers = array('5320000000', '5420000000');

foreach ( $receivers AS $receiver ){ 
  $receiversStr .= '<receiver>' . $receiver . '</receiver>';
}

$xmlStr = '
<?xml version="1.0"?>
<SMS>
 <authentication> 
  <username>' . $username . '</username> 
  <password>' . $password . '</password> 
 </authentication> 
 <message>
  <originator>' . $originator . '</originator> 
  <text>' . $text . '</text> 
  <unicode></unicode> 
 </message>
 <receivers>' . $receiversStr . '</receivers> 
</SMS>';

$ch = curl_init();
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $postUrl); 
curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, 1); 
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $xmlStr);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);

$response = curl_exec($ch);

echo $response;
php?>
				
			

Tanımlar

username: Kullanıcı adı

password: Şifre

group_name: Kişileri eklemek istediğiniz Grubun İsmi (Grup ismi boş bırakılır ise kişi veya kişiler GRUPSUZLARA eklenecektir.

fullname: Eklenecek kişinin Adı Soyadı

gsmno: Eklenecek kişinin Gsm Numarası

pstnno: Eklenecek kişinin Sabit Telefon Numarası

email: Eklenecek kişinin E-posta adresi

blood: Eklenecek kişinin kan Grubu (Bu parametrede Özel bir bilgiyide kayıt edebilirsiniz.)

Örnek Kod

POST http://websms.telsam.com.tr/xmlapi/addcontacts

Host: websms.telsam.com.tr

Content-Type: application/xml

Accept: */*

				
					<?xml version="1.0"?>
<INFO>
 <authentication> 
  <username>username</username> 
  <password>password</password> 
 </authentication> 
 <contacts>
   <group_name>GRUP 1</group_name>
   <contact>
    <fullname>Ali Veli</fullname>
    <gsmno>5320000000</gsmno>
    <pstnno>3120000000</pstnno>
    <email>test1@test.com</email>
    <blood>Özel bilgi 1</blood>
   </contact>
   <contact>
    <fullname>Mustafa Veli</fullname>
    <gsmno>5330000000</gsmno>
    <pstnno>2120000000</pstnno>
    <email>test2@test.com</email>
    <blood>Özel bilgi 2</blood>
   </contact>
 </contacts>
</INFO>
				
			

Başarılı Yanıt

API yanıtı XML formatında döner. Aşağıdaki gibi başarılı bir prosedür döndürülen XML yanıttır.

				
					<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<result>
 <status>OK</status>
</result>
				
			

Hatalar

API yanıtı XML formatında döner. Aşağıdaki gibi hatalı bir prosedür döndürülen XML yanıttır.

				
					<result>
 <status>ERROR</status>
 <error_code>AUTH_FAILED</error_code>
 <error_description>Invalid username or password</error_description>
</result>
				
			

Tanımlar

GENERAL_ERROR: Bilinmeyen API komutu. Mevcut komutlar: sendsms, delivery_report, userinfo, addoriginator.

XML_ERROR: XML Post parametresi boş veya geçersiz.

AUTH_FAILED: Hatalı kullanıcı adı veya şifre.

USER_DENIED: Erişim engellendi.

GROUP_NOT_FOUND: Bu isimde Grup bulunamadı.

CONTACT_ERROR: Eklenecek kişi veya kişilerde <fullname> veya <gsmno> parametresi boş veya geçersiz olanlar mevcut.

PHP Örnek Sms Gönderim Kodu

Aşağıdaki PHP ile yapılmış örnekten yola çıkarak API entegrasyonunuzu yapabilirsiniz.

				
					<?php
$postUrl = 'http://websms.telsam.com.tr/xmlapi/sendsms';
$username = 'demo';  //Panel girişi yaptığınız Kullanıcı Adınız
$password = 'demo';  //Panel girişi yaptığınız Şifreniz
$originator = 'BASLIK'; //Buraya Başlık gireceksiniz
$text = 'Test Mesaj';

$receivers = array('5320000000', '5420000000');

foreach ( $receivers AS $receiver ){ 
  $receiversStr .= '<receiver>' . $receiver . '</receiver>';
}

$xmlStr = '
<?xml version="1.0"?>
<SMS>
 <authentication> 
  <username>' . $username . '</username> 
  <password>' . $password . '</password> 
 </authentication> 
 <message>
  <originator>' . $originator . '</originator> 
  <text>' . $text . '</text> 
  <unicode></unicode> 
 </message>
 <receivers>' . $receiversStr . '</receivers> 
</SMS>';

$ch = curl_init();
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $postUrl); 
curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, 1); 
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $xmlStr);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);

$response = curl_exec($ch);

echo $response;
php?>